Loading...

Lekciju kurss Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA)

Inovācijas arhitektūrā & dizainā
Sākums /  Projekti /  Lekciju kurss Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA)

1. Kur & kāpēc

Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova iela 1/5.

2. Kas

Pasniedzējs - Jānis Ķīnasts

3. Kā & kuri

3. kursa 1. semestris - klātiene. 4. kursa 2.semestris - neklātiene.
Projekta apraksts

Klients: Ekonomikas un Kultūras Augstskola

Datums: 01 oktobris 2016 - 30 decembris 2017

Tiešsaite: augstskola.lv/?parent=78

Studiju kurss „Inovācijas arhitektūrā un dizainā” izstrādāts laikā un telpā, ko strukturāli raksturo ģeopolitisko saspīlējumu radītā nestabilitāte, dažādas sociāl-ekonomiskās krīzes un klimata mainība kā šīs situācijas globālā lokalitāte. Antropocēns kā zinātniski izšķirama stratigrāfijas vienība un Zemes evolūcijas posms tādējādi kļūst par vietām, kurās situēts šis studiju kurss.

Studiju kurss tika ieviests, lai studentus aicinātu un iedvesmotu uz tādu (inovatīvu) dizaina domāšanu, kuras centrā atrodas proaktīvas rūpes par pasauli, kurā ar dizaina palīdzību ienesam daudzslāņainās artefaktu pasaules. Kurss tiek balstīts uzskatā, ka jebkurš dizains ir antropocentriski strukturēts un līdz ar to nav un nevar būt ilgtspējīgs, jo realitātē caur tehnoloģiju hegemoniju realizē neilgtspējīgu sistēmu uzturēšanu par status quo.

Izsakoties vienkārši, mūsdienu dizains stimulē materiālo patēriņu, nevis ģenerē cieņpilnas kultūras un politikas.

Līdz ar to arhitektūras un dizaina inovācijās nepieciešama fundamentāla paradigmas maiņa no:

„ko mēs gribam, lai mums būtu nepieciešams” ; uz: ” ko mums ir nepieciešams gribēt”. Līdz ar to šis studiju kurss fokusējas uz arhitektūras un dizaina kontekstu kartēšanu un daudz kritiskāku jautājumu uzdošanu vēl pirms dažādu, sasteigtu un nevajadzīgu atbilžu sniegšanas.

  • Mērķis: Iedvesmot studentus uz citādu domāšanu, ko informē daudz dziļāka, artikulētāka un kritiskāka izpratne par dizainu.
  • Uzdevumi: Iepazīstināt ar aktuālāko arhitektūras un dizaina filozofijas teoriju un to konceptualizētajām praksēm – inovācijām.


dc9acd981566da3f077e8b3d713ed331.png