Loading...

Cilvēka radīts dizains vai dizaina radīts cilvēks?

"We design our world wile our world acts back and design us" (Anne-Marie Willis)
Sākums /  Projekti /  Cilvēka radīts dizains vai dizaina radīts cilvēks?

1. Kur & kāpēc

Ekonomikas un kultūras augstskola, Lomonosova iela 1/5.

2. Kas

Pasniedzējs - Jānis Ķīnasts

3. Kā & kuri

1. kursa 1. semestris (klātiene un neklātiene)
Projekta apraksts

Klients: EKA

Datums: 17 decembris 2019 - 17 decembris 2019

Tiešsaite:

Dizains ir ticis primitivizēts līdz pakalpojumu sniegšanas nozarei un praksei, kas cenšas risināt problēmas, radot arvien jaunus un jaunus artefaktus (problēmas?!) vai status quo atbalstošas un strukturāli neilgtspējīgas sistēmas (patēriņa kultūru).

Dizains ir kļuvis par noslēpšanas, nevis atklāšanas procesu.

Ievads dizaina studijās ir provokācija un reizē ielūgums uz domāšanu, kas var kļūt par alternatīvu un pretošanos šādiem apstākļiem.

Studija kursa mērķis ir sagatavot studentus kritiskām dizaina studijām, sniedzot ievadu dizaina filozofijā, teorijā un praksē, to virzienu un ietekmju būtībā, studijās, kā arī aktuālajos kontekstos un procesos. Kursa mērķis ir koncentrētā veidā sniegt argumentētu ieskatu dizaina disciplīnā, kas sniedzas tālāk par “problēmu risināšanas praksi”, studentiem piedāvajot ielūkoties dizaina ontoloģijā mūsdienu pasaulē, atklājot tā cēloņsakarīgās dimensijas un virzienus.

Kursa uzdevumi:

  1. Kur & kad: definēt dizainu kā praxis laikā un telpā;
  2. Kāpēc: definēt dizaina jēgu, nozīmi, cēloni un sekas;
  3. Kas: definēt dizainu kā projektu, tā iespējamos aģentus un artefaktus;
  4. Kā: definēt dizaina procesu kā iteratīvu un ne-lineāru notikumu;
  5. Kuri: definēt dažādu kopienu un sociāl-materiālo prakšu nozīmi.