Loading...

Cēsu Universitāte

izglītība kā vieta
Sākums /  Projekti /  Cēsu Universitāte

1. Kur & kāpēc

Kādas nākotnes mums tuvojas un kas mums ir jāiemācās, lai varētu tām adaptēties?

2. Kas

Nevis Universitāte pilsētā, bet pilsēta kā Universitāte.

3. Kā & kuri

Vietējā un ārvalstu zināšanu kopiena, kas organizē publiski pieejamas lekcijas, seminārus, darbnīcas, diskusijas un vasaras skolas.
Projekta apraksts

Klients: SIA nēbetjā

Datums: 30 novembris 2019 - 31 decembris 2027

Tiešsaite: https://www.facebook.com/cesu.universitate

Cēsu Universitāte ir eksperimentāls izglītības dizaina pētniecības projekts, kas analizē mums tuvojošās nākotnes, tādējādi radot vietu, kurā "ienest" šajās nākotnēs iederīgas zināšanas, sapratnes un prasmes.

Kā ilgtermiņa projekts tas paredzēts, lai de-rekonstruētu vispārpieņemtās augstākās izglītības pieejas un tā vietā, lai Cēsīs uzbūvētu "jaunu ēku", radītu tādus pilsētvides apstākļus, kuros visas Cēsis kļūst par alternatīvu Universitāti, savienojot jau esošas un radot jaunas vietas, tās padarot par Cēsu Universitātes fakultātēm.

Zemāk pieejams projekta idejas autora un galvenā kuratora Jāņa Ķīnasta ievadlekcijas video ieraksts.

***

Ideja par citāda veida studēšanu sakņojas “Urmadic University” eksperimentā, kas no 2010. līdz 2014. gadam norisinājās Austrālijā (Brisbenā), Francijā (Parīzē), Grieķijā (Salonikos) un Ēģiptē (Kairā). Lai arī pašlaik projekts ar jaunu nosaukumu “Studio at the Edge of the World” ir nolaidies Tasmānijā un atradis mājvietu pavisam tuvu Antarktīdai, tā radītā kopiena turpina savu ceļu dažādās pasaules malās, ieskaitot Latviju un Cēsis.