Loading...

Pakalpojumi

Sākums /  Par mums /  Pakalpojumi / 

Konsultācijas

No dizaina koncepcijām un plānošanas stratēģijām līdz tehniskām vadlīnijām, atskaitēm un uzraudzītai projektu ieviešanai. No bottom-up līdz top-down pieejām, abas, protams, iekļaujot vienu otrā. No mazām un vietējām kopienām līdz lielām un globālām pilsētām. No privātā sektora, līdz pašvaldību un valsts līmenim. Par NVO nemaz nerunājot.

Pētniecība & analīze

No esošās situācijas apzināšanas līdz nākotnes scenāriju izstrādei. No kvantitatīvas datu analīzes līdz kvalitatīvai satura izpratnei. No sociāliem un kultūras līdz vides un tautsaimniecības procesiem. Jebkura problēma ir tās risinājums un otrādi.

Izglītība

No dizaina filozofijas, ģeogrāfijas un inovācijām arhitektūrā līdz telpiskai un sociālai plānošanai. No radošās un kultūras ekonomikas līdz ilgtspējīgiem biznesa modeļiem un stratēģiskajam menedžmentam. No jūtīgas sirds dziļumiem līdz kritiska prāta virsotnēm. Mēs ticam izglītības praxis kā teorijas un prakses totālai integrācijai.

Dizains

No abstrakcijas līdz koncepcijai un no prototipa līdz funkcionālam risinājumam. Ar uzsvaru uz vietām, procesiem un pakalpojumiem, bet arī produkti mums nav sveši. Vai tas būtu procesa dizains, ērta mēbele vai jēgpilns pilsētvides objekts. Tapšanas stadijā ir gan interjeri, gan izstāžu ekspozīcijas.

Pieeja

SIA "nēbetjā" pēta un praktizē vietradi. Tas nozīmē domāt par objektiem, projektiem, procesiem, organizācijām, produktiem, pakalpojumiem un notikumiem kā vietām. Fiziskām, mentālām, statiskām, mainīgām, esošām un vēl neesošām. Līdz ar to mūsu mērķis un misija ir palīdzēt cilvēkiem (klientiem) radīt vietas, nevis tikai projektēt telpas. Tas paredz apzināties, ka jebkas, aplūkots kā vieta, tiek radīts kolektīvā procesā, visām iesaistītajām pusēm aktīvi piedaloties šīs vietas izpratnes, identitātes, tagadnes darbības un nākotnes vīzijas veidošanā. Mēs esam pārliecināti, ka kontekstam ir nozīme. Kas der visiem, neder nevienam. Vairāk par vietradi var lasīt sadaļā "PROJEKTI - VIETRADE"