Loading...

KVANTITATĪVA IZPĒTE

// saprast
Sākums /  Par mums /  Instrumentārijs /  KVANTITATĪVA IZPĒTE

Skaitļi mūs nebiedē. Skaitļos balstītas pētniecības metodes var būt ļoti noderīgas, lai iegūtu labāku izpratni par plašākajiem ekonomiskiem, telpiskiem, sabiedriskiem un kultūras procesiem, kuros jebkurš projekts darbojas. Skaitliskus datus tāpat iespējams izmantot, lai uzzinātu ko vairāk par cilvēku uzvedību, tendencēm un vajadzībām. Šeit var palīdzēt daudz un dažādas konkrētas metodes, piemēram, esošo datu statistiska analīze, datu ievākšana ar aptauju un citu instrumentu palīdzību, kvantitatīvi ģeogrāfiski pētījumi.