Loading...

KONCEPCIJU IZSTRĀDE, TESTĒŠANA UN ATLASE

// risināt
Sākums /  Par mums /  Instrumentārijs /  KONCEPCIJU IZSTRĀDE, TESTĒŠANA UN ATLASE

Izvēlētās idejas detalizēts izklāsts, rakstiskā formātā, izklāsta koncepcijas pamatojumu, tās mugurkaulu - balstoties izpētē un izpratnē par konkrēto situāciju, iztirzā tā elementus atseviški - kā un kāpēc.

Stratēģija izklāsta projekta mērķus, dizaina pieeju un iecerētos rezultātus. Tā iekļauj svarīgāko, kas ņemts vērā koncepta izstrādē, un var ietvert sevī informāciju iegūtu no pilnīgi viesiem pārējiem “soļiem” šajā instrumentārijā. Līdzās izvērstam idejas aprakstam, stratēģiskais dokuments iekļauj tādas dažādas daļas, kā pētniecības rezultātus, vizuālos materiālus, piem. Moodboards, un pat saistošo plānošanas dokumentu pārskatu - jeb ko, kas palīdzētu radīt attiecīgo sajūtu par ideju vai vietu.

Ja projekta ietvaros izstrādāti vairāki koncepti, mēs pielietojam dažādas simulācijas un attēveidošanas metodes, kā arī domu ekperimentus, lai atlasītu visatbilstošāko ideju. Konceptu atlase var notikt konsultējoties tikai ar klientu, bet šajā procesa var tikt iesaistītas arī citas ieinteresētās puses, piemēram, dažādu darbnīcu veidā, vai tiešsaistes aptaujās un balsošanā. Atlasē un testēšanā mēs izmantojam četrus kritērijus:

  • Dzīvotspēja - koncepcija atbilst ilgtermiņa mērķiem;
  • Vērtība - koncepcija ir vērtīga visām ieinteresētajām pusēm;
  • Realizējamība - to var izdarīt ar pieejamajiem resursiem;
  • Samērojamība ar kontekstu - koncepcija atbilst konteksta un vietas specifikai; 

Darba nodevuma piemēri: Rakstisks stratēģiskais dokuments; Prezentācija; Aktivizēšanas semināri und darbnīcas; Iespējamo scenāriju pārskats.