Loading...

INTERVIJAS UN FOKUSA GRUPAS

// saprast
Sākums /  Par mums /  Instrumentārijs /  INTERVIJAS UN FOKUSA GRUPAS

Padziļināti intervējot jau iesaistītās un potenciāli iesaistāmās puses, gan individuāli, gan grupās, mēs cenšamies izzināt svarīgus viedokļus, pieredzes, zināšanas, vīzijas un sajūtas. Tādejādi iespējams iegūt daudzpusīgu izpratni par pietuvināto un attālināto kopienu, "lietotāju", uz kuru attiecas katra projekta uzdevums. Šajā uzdevumā mums palīdz liela pieredze gan akadēmiskajā, gan konsultatīvajā pētniecībā.

Darba nodevuma piemēri:  Pētījuma rezultātu atskaite ar rekomendācijām; Ievākto un izmantoto datu izlase;