Loading...

ILGSTPĒJAS ANALĪZE

// saprast
Sākums /  Par mums /  Instrumentārijs /  ILGSTPĒJAS ANALĪZE

Projekta kartēšanas metode, kas vienkāršā veidā par jebkuru projektu ļauj runāt četru ilgtspējas jomu kontekstā, ko veido tautsaimniecība, vide, sabiedrība un kultūra. Analīzes rezultātā iespējams saprast gan to, kādi (daudzveidīgi) resursi un priekšnoteikumi ir vai nav pieejami idejas īstenošanai, gan to, kādu ietekemi iecerētā iniciatīva atstātu uz katru no jomām.

Šo kartēšanu ierasti apvienojam ar SVID analīzi, kas apskata idejas stiprās un vājās puses, iespējas un draudus, gan vispārīgi, gan katrai no četrām dimensijām atsevišķi. Šī kombinācija palīdz veidot daudzpusīgu izpratni par situāciju. Tādejādi tālākā rīcība, sadarbība un līdzdalība ir ilgtspējīgas un pārdomātas.