Loading...

IEINTERESĒTO PUŠU ANALĪZE

// definēt
Sākums /  Par mums /  Instrumentārijs /  IEINTERESĒTO PUŠU ANALĪZE

Daudzos projektos bieži mēdz būt vairākas iesaistītās puses. Lai gan “kopā vienmēr jautrāk”, jo raibāka kompānija, jo situācijas kļūst sarežģītākas un, iespējams, saspringtākas. Šīs analīzes mērķis ir apzināt visas iesaistītās un iesaistāmās puses, to vajadzības, pienesumu un viedokļus, kā arī iespējamos konfliktjautājumus.

  1. Noteikt atlases kritērijus - kas konkrētajā situācijā ir ieinteresēta puse 
  2. Apzināt un klasificēt iesaistītās puses
  3. Izprast to savstarpējo saistību
  4. Varas un interešu attiecību kartēšana
  5. Scenāriju izveide, prioritāšu noteikšana un plānošana

Darba nodevuma piemēri: Analīze rakstiskā formātā ar rekomendācijām un ilustrācijām; Prezentācija; Iesaistes darbnīcas;