Loading...

Blog

Home /  Blog / 

How the place is made? How the landscape is made?

18 April   Jānis Ķīnasts   Prakse Teorija

Presentation on landscape, placemaking and design. By Jānis Ķīnasts (in Latvian).

https://www.youtube.com/watch?v=diVy54IJCaQ&index=6&list=PLeYiLnVxG8RAJIVaYfAty2XvY1HgdzW38

Rīgas kultūras telpa, vietas un cietoksnība

26 July   Jānis Ķīnasts   Prakse

Rakstīt par Rīgas kultūru tās telpas (telpiskajā) un vietu (topogrāfiskajā, topoloģiskajā) kontekstā ir visai abstrakts uzdevums. Pirmkārt, minēto jēdzienu mērogs ir tik liels, ka šis uzdevums tik un tā beigās var izvērsties par maldīšanos pieņēmumos…

Kastes mūsu apziņā un Rīgas ielās

07 June   Jānis Ķīnasts   Prakse Teorija

Nekas no tā, ko mēs zinām un saprotam, nepieder mums. Var pat teikt, ka jebkura īpašība, ko saucam par cilvēcisku, ir kolektīvas apziņas rezultāts – vai tās būtu jaunas idejas, jēgpilnas domas vai patīkamas sajūtas, kas noved pie harmoniskām izjūtām…