Loading...

plānošana / dizains / stratēģiskais menedžments

vietrades komanda "nēbetjā"

Par mums Vairāk

"nēbetjā"  ir starptautiska vietrades komanda, kas nodarbojas ar projektu izstrādi, konsultēšanu, pētniecību  un izglītošanu šādās sfērās:

  • Pilsētvides plānošana, dizains un vietrade
  • Vides ģeogrāfija
  • Dizaina filozofija, stratēģijas un koncepcijas
  • Kopienu stiprināšana
  • Radošās industrijas un menedžments

Pakalpojumi

No dizaina koncepcijām un plānošanas stratēģijām līdz tehniskām vadlīnijām, atskaitēm un uzraudzītai projektu ieviešanai. No bottom-up līdz top-down pieejām, abas, protams, iekļaujot vienu otrā. No mazām un vietējām kopienām līdz lielām un globālām pilsētām. No privātā sektora, līdz pašvaldību un valsts līmenim. Par NVO nemaz nerunājot.

No esošās situācijas apzināšanas līdz nākotnes scenāriju izstrādei. No kvantitatīvas datu analīzes līdz kvalitatīvai satura izpratnei. No sociāliem un kultūras līdz vides un tautsaimniecības procesiem. Jebkura problēma ir tās risinājums un otrādi.

No dizaina filozofijas, ģeogrāfijas un inovācijām arhitektūrā līdz telpiskai un sociālai plānošanai. No radošās un kultūras ekonomikas līdz ilgtspējīgiem biznesa modeļiem un stratēģiskajam menedžmentam. No jūtīgas sirds dziļumiem līdz kritiska prāta virsotnēm. Mēs ticam izglītības praxis kā teorijas un prakses totālai integrācijai.

No abstrakcijas līdz koncepcijai un no prototipa līdz funkcionālam risinājumam. Ar uzsvaru uz vietām, procesiem un pakalpojumiem, bet arī produkti mums nav sveši. Vai tas būtu procesa dizains, ērta mēbele vai jēgpilns pilsētvides objekts. Tapšanas stadijā ir gan interjeri, gan izstāžu ekspozīcijas.

Praktiski teorētiskās pārdomas Visi jaunumi mūsu blogā

Rīgas kultūras telpa, vietas un cietoksnība | NEBETJA
Rīgas kultūras telpa, vietas un cietoksnība
Jānis Ķīnasts | 26 jūlijs

Rakstīt par Rīgas kultūru tās telpas (telpiskajā) un vietu (topogrāfiskajā, topoloģiskajā) kontekstā ir visai abstrakts uzdevums. Pirmkārt, minēto jēdzienu…

Lasīt vairāk
Kastes mūsu apziņā un Rīgas ielās | NEBETJA
Kastes mūsu apziņā un Rīgas ielās
Jānis Ķīnasts | 07 jūnijs

Nekas no tā, ko mēs zinām un saprotam, nepieder mums. Var pat teikt, ka jebkura īpašība, ko saucam par cilvēcisku, ir kolektīvas apziņas rezultāts –…

Lasīt vairāk